Warszawa

Działka (Budowlana) na sprzedaż
2 750 000 PLN, Pow. 3 556 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
3 556 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Warszawa Włochy
Numer oferty:
334594
Cena za m2:
773.34 PLN
Działka budowlana pod inwestycję mieszkaniowo-usługową o powierchni 3556mz aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana w dzielnicy Warszawa - Włochy pomiędzy ul. Poronińską - Patrolową - Budki Szczęśliwickie, zaledwie 900 m od Al. Jerozolimskich i 8,5 km od centrum.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na:


 • usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiektyprodukcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren inwestycji,

 • dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,

 • dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe.


Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:


 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,0 z uwzględnieniem ustaleń

 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,5 pod warunkiem, że jednym pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie terenów kolejowych,

 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%,

 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%,

 • maksymalna wysokość zabudowy - 12 m,

 • minimalna wysokość zabudowy - 4 m,

 • maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3,

 • maksymalny poziom projektowanego terenu - 33,5 m,

 • spadek dachu - do 10 stopni;,

 • powierzchnia użytkowa noworealizowanych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku.

Nieprawidłowy adres E-mail